key english test

Cambridge English: Key English Test (KET)

Cursul a fost lansat de Cambridge University Press Marea Britanie şi se adresează celor cu nivel elementar de cunoştinţe de limba engleză. 

Reprezintă nivelul A2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei.

Cursurile motivează participanţii să înveţe limba engleză, introducându-i în atmosfera Cambridge şi îi încurajează să-şi exprime nevoile de bază în situaţii de zi cu zi, utilizând propriile cunoştinţe.

Informații Key English Test
 • NivelA2
 • Durată74 ore
 • Frecvențăde 2 ori / săpt.
Informații Cambridge English: KEY English Test (KET)

  La sfârșitul nivelului A2 veți putea:

  • înțelege propoziţii despre subiecte familiare mai complexe şi extrage idei dintr-un text simplu
  • citi texte scurte şi simple şi tria informaţii din diverse materiale (anunţuri, meniuri)
  • comunica pe teme simple şi obişnuite. Va putea face faţă schimburilor sociale simple şi va putea descrie contextul educaţional şi ocupaţia

  Examenul Key English Test (KET) are 3 probe: Listening (Ascultare), Reading & Writing (Citire şi Scriere) şi Speaking (Vorbire) şi urmăreşte folosirea limbii engleze în scopuri comunicaţionale într-o ţară străină în care se vorbeşte limba engleză. Reprezintă primul nivel din ierarhia examenelor pentru adolescenți și adulți.

  Cursurile se finalizează cu un examen organizat de Cambridge ESOL, un departament al Universităţii Cambridge, iar candidaţii primesc un certificat de la prestigioasa universitate, ei fiind notaţi cu “Pass with merit“, “Pass” (Admis) şi “Narrow Fail” , “Fail” (Respins).

  În România acest examen se susţine la Consiliul Britanic (British Council) în colaborare cu şcolile interesate.

  Certificatul internațional eliberat de Universitatea Cambridge este valabil pe o perioadă nelimitată.

  STRUCTURA CURSULUI: 74 de ore
  DURATĂ ŞEDINŢĂ: 1h 30′
  FRECVENŢA: de 2 ori pe săptămână
  Nivelul de dificultate pe “Scala Comună Europeană de Referință” este A2 (pre-intermediar).

  Durata probelor

  LISTENINGREADING & WRITINGSPEAKING
  30 min.1h 10 min.8-10 min.